Human Resources

We love working with honest, hard-working, and resourceful people. If you have what it takes to work with highly-skilled dedicated people in a business-friendly environment, then come work with us.

Current Openings

Posting Date: 08-01-2018


Account Staff

 • Chịu trách nhiệm quản lý kho sản xuất. Lập chứng từ nhập-xuất hàng theo quy định.
 • Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp ý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
 • Cập nhật dữ liệu bán hàng, báo cáo doanh số tuần/tháng/quý/năm, thực hiện báo cáo chi tiết doanh số xuất bán, doanh thu, công nợ của nhân viên kinh doanh.
 • Giao dịch, liên hệ với các nhà cung cấp & khách hàng về lịch chuyển hàng và giao nhận hàng. ...
More

Admin Staff

 • Làm báo giá, thư chào hàng, soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng của Văn Phòng.
 • Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản các điều khoản, phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thiện hợp đồng, lập thủ tục ký kết, lưu hợp đồng.
 • Trực tiếp thực hiện hợp đồng, làm đơn hàng, xuất nhập hàng hóa.
 • Chăm sóc khách hàng đang thực hiện hợp đồng...
More

Technical Sales

 • Chăm sóc khách hàng cũ
 • Tìm khách hàng mới , mở rộng thị trường
 • Tư vấn và chọn giải pháp cho ngành...F&B, Automative, Electric, Pulp & Paper, Ceramic, Waste Water Treatment, Pharmaceutical, Mining, Construction, Water Supply, Cosmetic, Chemical industry and General Industries...
More

Apply Today!


Email your resume to:

You may also mail your resume to:
DELTA HARDWARE & INDUSTRY CO., LTD
c/o Head-Human Resources Department
64/22 Pho Quang St., Ward 2, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, Vietnam