CÁC MẶT HÀNG PHỤ KIỆN BĂNG TẢI SYSTEMPLAST CÓ TỒN KHO


Code 15511N

Phân Loại: Chân dạng 3 đế.

Ứng dụng: Dùng cho ống inox lỗ tròn 60 mm

Số lượng trong kho: 100 cái


Code 14739

Phân Loại: Bát đỡ băng tải dạng 1 chân

Ứng dụng: DÙng cho ống inox dk 60mm

Số lượng trong kho: 50 cái


Code 14745

Phân Loại: Bát nối thành bang tải và chân

Ứng dụng: Dùng cho ống chân dk 60mm

Số lượng trong kho: 30 cái


Code 13853

Phân Loại: Bát thành băng tải

Ứng dụng: Dùng cho ty inox dk 12mm

Số lượng trong kho: 30 cái


Code 17630

Phân Loại: Chân đế chống rung băng tải

Ứng dụng: Ty inox ren M16, dài từ đế đến đỉnh 163mm

Số lượng trong kho: 30 cái


Code 13777

Phân Loại: Miếng nhựa kẹp thanh dẫn hướng

Ứng dụng: Miếng nhựa kẹp ống inox dẫn hướng cho thanh inox 12mm hoặc 10mm,lưu ý ,ko có ty inox 12 mm kèm code này.

Số lượng trong kho: 10 cái